• Údaje o prevádzkovateľovi

  • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Súkromné centrum voľného času, Galaktická 9, 040 12 Košice na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Súkromné centrum voľného času, Galaktická 9, 040 12 Košice
   • Email školy
   • scvc@zsampakova.sk
   • Telefón
   • +421 055/6741516
   • Zriaďovateľ
   • zriaďovateľ +421 907 951 124
   • IČO
   • Zriaďovateľ: Jazero, n. o. - Gertrúda Zsampaková
   • DIČ
   • Riaditeľka : PaedDr. Viera Dudáš
    telefón: +421 908 953 272
   • Adresa školy
   • Galaktická 9, 040 12 Košice Nad Jazerom
    Slovakia