• 4.4.2022
    • Symbol Veľkej noci 2022

     Symbol Veľkej noci 2022

      

      

     SCVČ tradične pred Veľkou nocou vyhlásilo výtvarno – tvorivú súťaž „Symbol Veľkej noci 2022“  Súťaž sa konala v termíne od 01.03.2022 do 04.04.2022 a zúčastnilo sa jej 93 detí zo 7 záujmových útvarov.

     Deti pod vedením svojich vedúcich vyrobili nápadité a estetické výrobky. Všetky záujmové útvary boli odmenené vecnými cenami a sladkosťami.

     Všetkým zúčastneným ďakujeme!

      

      

   • 2018-06-17
    • Turnaj vo futbale 2018

     Turnaj vo futbale 2018

     Deti boli rozdelené do družstiev vo futbale: 5., 6.,7.,8 a 9.ročník (11-15 rokov). Každé družstvo hralo po 3 zápasy. Zápasy rozhodoval a pískal PaedDr. Mikuláš Tomčo, vedúci športového ZÚ. Na 1.mieste sa umiestnilo družstvo detí z 9. triedy, 2.miesto získalo družstvo 7.triedy a 3.miesto si odniesli deti zo 6.triedy.
     Víťazom, ale aj zúčastneným Blahoželáme! Celý priebeh turnaja sa niesol v športovom nasadení. Z turnaja si odniesli ceny a odmeny.

   • 2018-06-12
    • Vyhodnotenie súťaže:Vytvor prezentáciu v Power Pointe na tému Vesmír

     Vyhodnotenie súťaže:Vytvor prezentáciu v Power Pointe na tému Vesmír

     Do súťaže sa zapojilo 14 detí, zo SZŠ Dneperskej 1, Ke. Za zaujímave prezentácie Ďakujeme! Na 1.mieste sa umiestnil:Samuel Čigáš, 2.miesto Patrik Szedák, 3.miesto Matej Poruban.Špeciálna cena: Liliana Kolcunová. Blahoželáme!

      

   • 2018-05-29
    • Turnaj vybíjaná 2018

     Turnaj vybíjaná 2018

     Súkromné centrum voľného času na Galaktickej č. 9 v Košiciach v utorok 29. 05. 2018, zorganizovalo turnaj vo vybíjanej pre deti z elokovaného pracoviska SCVČ na SZŠ Dneperskej 1 v Košiciach. Turnaj sa konal za výraznej finančnej podpory MČ Košice - Nad jazerom

   • 2018-05-24
    • Turnaj prehadzovaná 2018

     Turnaj prehadzovaná 2018

     Súkromné centrum voľného času na Galaktickej č. 9 v Košiciach vo štvrtok 24. 05. 2018, zorganizovalo turnaj v prehadzovanej pre deti z elokovaného pracoviska SCVČ na SZŠ Dneperskej 1 v Košiciach. Turnaj sa konal za výraznej finančnej podpory MČ Košice - Nad jazerom

    • Talent Show 2018

       Dátum: 2018-05-06
     V piatok 20.04.2018, sa v MČ-Nad jazerom, uskutočnila súťaž Talent show 2018-25.ročník. Ďakujeme, dievčatám zo skupiny Little Dancers (SZŠ Dneperská), za úžasnú reprezentáciu v skupine Profi tanečníci-základných škôl. Blahoželáme k 3.miestu!!!

    • Vyhodnotenie Súťaže:Symbol Veľkej Noci 2018

     Dátum: 2018-04-13
     Do súťaže sa zapojila, SZŠ Dneperská 1, Ke. Blahoželáme,k nápaditým výtvorom a k 1.miestu!

      
    • Jazerské Vianoce 2017

     Dátum: 2018-01-09
     V piatok 15.12.2017, sa dievčatá z keramického záujmového útvaru zúčastnili trhu- Jazerských Vianoc. Kde, už po tretíkrát mali možnosť odprezentovať svoju umeleckú tvorbu. Ďakujeme!

      
    • Vyhodnotenie súťaže: Najkrajší Vianočný pozdrav, pohľadnica.

     Dátum: 2018-01-09
     Do súťaže sa zapojilo, 6 záujmových útvarov zo SZŠ Dneperskej 1, v Košiciach. Ďakujeme, za krásne výtvory!

    • Vyhodnotenie súťaže:Vytvor prezentáciu v Power Pointe na tému: Mestá Slovenska

     Dátum: 2017-07-13
     Do súťaže sa zapojilo 6 detí, zo SZŠ Dneperskej 1, Ke. Za zaujímave prezentácie Ďakujeme! Na 1. mieste sa umiestnila: Monika Rusinková, 2. miesto Viliam Fekete, 3. miesto Simona Kundrátová. Blahoželáme!

    • Turnaj vybíjaná 2017


     Turnaj sa konal za výraznej finančnej podpory MČ Košice - Nad jazerom.
     8 až 11-ročné deti boli rozdelené podľa vekovej kategórie do troch družstiev. Hralo sa systémom „každý s každým“. Zápasy rozhodovala a pískala Mgr. Zdenka Sarkányová, vedúca ZÚ vybíjaná a športová príprava a Mgr. Mária Cicoňová.
     Na 1. mieste sa umiestnilo družstvo detí zo záujmového útvaru- vybíjaná, 2. miesto získalo družstvo 3. C triedy a 3. miesto si vybojovalo zmiešané družstvo detí (3-4.ročník). Najlepším hráčom turnaja sa stal Samuel Süč a za najlepšiu hráčku bola vyhlásená Natália Miškovičová. Celý turnaj deti hrali s veľkým športovým nasadením a nadšením. Z turnaja si odniesli poháre, medaile a odmeny.
     Veríme, že sa turnaj uskutoční aj v školskom roku 2017/2018.
      

      

    • Športová olympiáda 2017

      

     Dátum: 2017-07-13
     Súkromné centrum voľného času na Galaktickej č. 9 v Košiciach vo štvrtok 15. 06. 2017, zorganizovalo športovú olympiádu pre deti, zo SZŠ Galaktickej 9 v Košiciach.


     Dátum: 2017-07-13


     Deti boli rozdelené do družstiev vo futbale: 5., 6.,7. a 8.ročník (11-14 rokov). Každé družstvo hralo po 3 zápasy. V stolnom tenise a prekážkovom behu deti súťažili ako jednotlivci.
     Zápasy rozhodoval a pískal PaedDr. Mikuláš Točo, vedúci športového ZÚ. Na 1.mieste sa umiestnilo družstvo detí zo 7. triedy, 2.miesto získalo družstvo 5.triedy a 3.miesto si odniesli deti z 8.triedy. V stolnom tenise 1. miesto obsadil Tibor Balog a 2.miesto Kevin Balog. V prekážkovom behu v kategórii 5.-6. ročník, 1. miesto obsadil Patrik Hanko, 2. miesto obsadil Braňo Vaňo a 3. miesto obsadil Marek Berko. V prekážkovom behu v kategórii 7.-8. ročník, 1. miesto obsadil Jaro Sivák, 2. miesto obsadil Tibor Balog a 3. miesto obsadil Klement Vaňo.
     Najlepší športovci olympiády: Tibor Balog, Jaro Sivák, Klement Vaňo.
     Víťazom, ale aj zúčastneným Blahoželáme! Celý priebeh olympiády sa niesol v športovom nasadení a nadšení. Z turnaja si odniesli medaile a odmeny.
      
      
    • Jazerské Vianoce 2016

      

     Dátum: 2016-12-14
     V stredu 14.12.2016, sa chlapci navštevujúci záujmový útvar v SCVČ zúčastnili na otvorení, programu- Jazerské Vianoce. Ani dnes nesklamali, a predviedli svoju gitarovú šikovnosť, spojenú s pekným zážitkom pre divákov. Ďakujeme!

   • Vyhodnotenie súťaže:Vianočný pozdrav, pohľadnica 2016
    • Vyhodnotenie súťaže:Vianočný pozdrav, pohľadnica 2016

      
     Dátum: 2016-12-10
     Do súťaže sa zapojilo, 7 záujmových útvarov zo SZŠ Dneperskej 1, v Košiciach. Ďakujeme, za krásne výtvory a hojnú účasť! Prajeme pekné sviatky!
    • Turnaj minifutbal 2016

     Dátum: 2016-06-13
     Súkromné centrum voľného času v pondelok 13.06.2016, zorganizovalo turnaj v minifutbale pre deti SZŠ Galaktickej 9 v Košiciach.

      


     Deti boli rozdelené do 5 družstiev: 5.A, 5.B, 6.A, 6.B a 7.ročník. Každé družstvo hralo po 3 zápasy. Na 1. mieste sa umiestnilo družstvo zo 6.A triedy, 2.miesto získalo družstvo 5.A triedy a 3.miesto si odniesli deti zo 7.triedy. najlepším brankárom turnaja, sa stal Alex rybár a najlepším gólmanom
     Tibor Balog. Deti si z turnaja odniesli medaile a odmeny. Víťazom, ale aj zúčastneným BLAHOŽELÁME!
      
    • Turnaj vybíjaná 2016

     Turnaj vybíjaná 2016
     Dátum: 2016-05-26
     SCVČ vo štvrtok 26.05.2016, privítalo deti zo SZŠ Dneperskej 1, Košice na Turnaji vo vybíjanej. Turnaj sa konal za podpory MČ- Nad jazerom, začo ĎAKUJEME
     Deti z turnaja mali veľkú radosť, sily si medzi sebou zmerali štvrtáci a tretiaci. A veru, ani mladší žiaci sa svojim výkonom zahanbiť nedali. Na 1.mieste sa umiestnila 4.B trieda, 2.miesto získala 4.A trieda, a 3.miesto si vybojovala 3.C trieda. Najlepším hráčom turnaja, sa stal Matúš Kuruc a najlepšou hráčkou Emma Lašutová. BLAHOŽELÁME! Deti turnaj hrali, s veľkým športovým nasadením a nadšením. Z turnaja si odniesli poháre, medaile a odmeny.
     Ďakujeme!
      
     !
    • Talent show 2016

      
     Dátum: 2016-04-15
     V piatok 15.04.2016, sa v MČ-Nad jazerom, uskotočnila súžať Talent show 2016. Ďakujeme, gitarovému duu: Martin Ferko,Alexandre Rybár za reprezentáciu. Blahoželáme k 3.miestu!!!
    • Vyhodnotenie Súťaže:Symbol Veľkej Noci 2016

      
     Dátum: 2016-04-12
     Do súťaže sa zapojila, SZŠ Dneperská 1, Ke. Blahoželáme k 1.miestu!
    • JAZERSKÉ VIANOCE 2015

      
     Dátum: 2015-12-16
     Jazerské Vianoce 2015

      

     V decembri sa deti z keramického záujmového útvaru, zúčastnili Jazerských Vianoc 2015. Kde mali možnosť,odprezentovať svoju tvorbu-keramické výrobky.
     ĎAKUJEME!
      
    • Vyhodnotenie súťaže o najkrajší Vianočný pozdrav, pohľadnicu

      
       Dátum: 2015-12-04
     Do súťaže sa zapojila SZŠ Dneperská 1, Košice. Ďakujeme za originálne výtvory. Blahoželáme k 1. miestu.
    • Divadlo Clipperton - Čert a Kača

      
       Dátum: 2015-10-28
     V stredu dopoludnia sa uskutočnilo predstavenie,Čert a Kača. Pre deti SZŠ. Vystúpenie bolo veľmi veselé...
    • Bublinová Show: Chémia trochu inak...

      
       Dátum: 2015-06-04
     Show sa uskutočnila pre II.stupeň detí SZŠ.Protagonisti priblížili deťom zábavnou formou, že Chémia nie je žiaden strašiak...
    • Divadlo Jonáša Záborského

      
       Dátum: 2015-06-02
     V utorok dopoludnia sa uskutočnilo predstavenie, O Psíčkovi pre deti SZŠ. Herci vystúpenie podali interaktívnym spôsobom a deti sa bavili....
    • Vyhodnotenie súťaže:Vytvor prezentáciu v Power Pointe na tému Podmorský svet

      
     Dátum: 2015-05-28
     Do súťaže sa zapojilo 14 detí zo SZŠ Dneperskej 1,Ke. Za nápadité prezentácie Ďakujeme a výhercom Blahoželáme!
    • Talent Show 2015

      
       Dátum: 2015-04-17
     Talent Show- Jazera sa uskutočnil v mesiaci apríl. Aj, SCVČ malo svojho zástupcu v kategórií tanec. V ktorej Tibor Lévay obsadil 2. miesto. Blahoželáme!!!
    • Divadelno hudobné predstavenie: Romathan

      
       Dátum: 2015-04-09
     Vo štvrtok, dopoludnia sa uskutočnilo divadelno - hudobné predstavenie pre deti SZŠ. Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov..
    • Vyhodnotenie súťaže: Symbol Veľkej Noci 2015

      
     Dátum: 2015-03-31
     Zapojila sa SZŠ Dneperská, SZŠ Galaktická a deti z materskej škôlky... Ďakujeme!
    • Karneval

      
       Dátum: 2015-02-16
     Karneval sa uskutočnil v pondelok, poobede pre deti prvého stupňa, SZŠ. Deti zažili veľa zábavy, boli pre nich pripravené súťaže a vyhodnotenie masiek...
    • Divadlo Neón: Elektrinárium

      
       Dátum: 2014-12-08
     Predstavenia sa zúčastnili deti, SZŠ. Deti spolu s umelcami aktívne spolupracovali, v priebehu predstavenia....
    • Vyhodnotenie súťaže: Najkrajší Vianočný pozdrav, pohľadnica.

      
     Dátum: 2014-12-03
     Do súťaže sa zapojila SZŠ Galaktická 9, Ke. Ďakujeme za krásne výtvory...
    • Výchovný koncert: Čo je veľa, to je veľa...

      
       Dátum: 2014-11-04
     Vystúpenie pre deti SZŠ sa uskutočnilo v utorok dopoludnia, bolo veľmi zábavné a nápadité...
    • Deň matiek

      
     Dátum: 2012-05-11
     Dňa 11.5.2012 sa v SCVČ konalo vystúpenie pre mamičky, babičky pri príležitosti Dňa Matiek ...

      

     V piatok 11.05.2012 o 15:30 sa uskutočnilo vystúpenie pre mamičky a babičky pri príležitosti Dňa Matiek. Mamičky a babičky si odniesli prezenty z keramickej dielne.

     Vystúpenia si pripravili deti zo ZŠ Gemerskej, Bukoveckej, Dneperskej navštevujúce záujmové útvary.
     Program tvorili jednotlivé vystúpenia, ktoré pozostávali z moderných a ľudových tancov, piesní, básni, gymnastiky, zumby.

     Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a prežili s nami toto sviatočné popoludnie.

     Všetkým účinkujúcim a vedúcim záujmových útvarov zo základných škôl srdečne ďakujeme!
    • VSE CITY RUN

      
     Dátum: 2012-05-02
     V stredu 2. mája 2012 sa žiaci krúžku Športové hry zúčastnili 5. ročníka charitatívneho behu VSE CITY RUN.

      

     V stredu 2. mája 2012 sa žiaci krúžku Športové hry zúčastnili 5. ročníka charitatívneho behu VSE CITY RUN.

     Žiaci Alexa Mihaliková, Lenka Dobranská, Viki Paulusová, Klaudia Cimbová, Martin Varga a Jaro Timko boli medzi 1345 bežcami, ktorí zabehli približne 4 kilometrovú trasu a svojou účasťou tak pomohli znevýhodnenej mládeži z Občianskeho združenia ArtEst.

     Niektorí zo žiakov si skúsili aj beh na nonstop bežeckom páse a svojou troškou prispeli k výslednej vzdialenosti 82,75km.

     V tomto roku VSE darovala spomínanému občianskemu združeniu historicky najvyššiu sumu 4198 eur.
      

      

    • Literárna súťaž

      
       Dátum: 2012-04-01
     Vyhlásenie literárnej súťaže ...

      
     Súkromné centrum voľného času v mesiaci september vyhlásilo literárnu súťaž, „Vianoce a ich zvyky u Vás doma“ .

     Deti čaro Vianoc zachytili s nápaditými, básničkami a opismi.

     Do súťaže sa zapojili deti z ôsmeho a piateho ročníka, zo SZŠ Dneperskej a SZŠ Galaktickej.

     Na 1. mieste sa umiestnila Barbora Bodnárová – SZŠ Dneperská
     2. miesto: Martina Mazáková, Radka Tipánová – SZŠ Dneperská
     3. miesto: Nikola Badová – SZŠ Galaktická.

     Srdečne všetkým blahoželáme ostatným zúčastneným ďakujeme a prajeme veľa fantázie pri ďalšom písaní!

    • Symbol Veľkej noci

      
     Dátum: 2012-04-01
     Vyhlásenie súťaže Symbol Veľkej noci ...
      
      

      

    • Divadlo Romathan

      
       Dátum: 2012-03-06
     V utorok 06.03.2012 sa uskutočnilo divadelné predstavenie pre žiakov SZŠ na Galaktickej ulici pod vedením hercov a muzikantov z divadla ROMATHAN.

      


     V utorok 06.03.2012, v dopoludňajších hodinách sa uskutočnil koncert - orchester pre žiakov SZŠ na Galaktickej ulici pod vedením hercov a muzikantov z divadla Romathan.

     Hlavným organizátorom tejto akcie bola SZŠ na Galaktickej ulici.
     Súkromné centrum voľného času zabezpečilo priestor - divadelnú sálu, v ktorej sa tento koncert uskutočnil.

     Koncert bol plný temperamentu, tanca a spevu. Celé predstavenie sa nieslo v pokojnej a veselej atmosfére.

     Všetkým účinkujúcim a zúčastneným srdečne ďakujeme!

    • Jaskyne Slovenska

      
     Dátum: 2012-03-01
     Vyhodnotenie IKT súťaže "jaskyne Slovenska"

      

      

     Súkromné centrum voľného času vyhlásilo v januári IKT súťaž v tvorbe Power Pointovej prezentácie na tému "jaskyne Slovenska".

     Do tejto súťaže sa zapojilo sedem žiakov zo štyroch stredísk: ZŠ Gemerská, ZŠ Masarykova, SZŠ Galaktická a SZŠ Dneperská.

     Všetky prezentácie boli zaujímavé, ale rozhodli sme sa oceniť troch žiakov:

     1. Koľová Radka (ZŠ Gemerská)
     2. Kupcová Petra (SZŠ Dneperská)
     3. Harakaly Patrik (SZŠ Galaktická)

     Srdečne blahoželáme!
    • Vianočný pozdrav

      
     Dátum: 2011-12-20
     Vyhodnotenie súťaže o Najkrajší Vianočný pozdrav, pohľadnicu ...

      

     V mesiacoch november, december prebiehala súťaž o najkrajší Vianočný pozdrav, pohľadnicu.

     Do súťaže sa zapojili triedne kolektívy zo základných škôl Gemerská, Bukovecká a Galaktická.

     Kedže všetky výtvarné práce boli originálne, tak sme sa rozhodli udeliť prvé miesto, na ktorom sa umiestnili všetci zúčastnení!

     Gratulujeme!
    • Jazerské Vianoce

      
       Dátum: 2011-12-19
     SCVČ reprezentovali dva tanečné krúžky na Jazerských Vianociach ..

      

     Dňa 19.12.2011 sa žiačky navštevujúce SZŠ Dneperská zapojili do programu "Jazerské Vianoce" na Spišskom námestí v Košiciach. Žiačky sa predstavili tancom s názvom " Tanec v tme" z krúžku Moderný tanec pod vedením L. Brajerčíkovej.

     Na druhý deň, 20.12.2011 sa dievčatá z Hip – Hopu pod vedením Miroslava Čučka predstavili na Jazerských Vianociach so svojim jedinečným vystúpením.
      
        
    • Divadlo Romathan

      
     Dátum: 2011-11-22
     V utorok 22.11.2011, dopoludnia sa uskutočnilo divadelné predstavenie pre žiakov SZŠ na Galaktickej ulici pod vedením hercov z divadla Romathan.
     V utorok 22.11.2011, dopoludnia sa uskutočnilo divadelné predstavenie pre žiakov SZŠ na Galaktickej ulici pod vedením hercov z divadla Romathan.

     Akcia sa uskutočnila v priestoroch SCVČ. Zorganizovala si ju SZŠ Galaktická v Košiciach.

     Divadlo bolo veľmi vtipnou formou interpretované divákom sprevádzané živou ľudovou hudbou. V neposlednom rade nechýbal ani krásny a zvučný spev.

     Predstavenie sa nieslo v pokojnej atmosfére.

     Všetkým účinkujúcim a zúčastneným ďakujeme!
      

      

    • Predstavenie košického konzervatória

      
     Dátum: 2011-11-16
     V stredu 16.11.2011, dopoludnia sa uskutočnil koncert výstupov učebných odborov pre žiakov SZŠ na Galaktickej ulici pod vedením žiakov konzervatória.

      

     V stredu 16.11.2011, dopoludnia sa uskutočnil koncert výstupov učebných odborov na Exnárovej ulici v Košiciach, pre žiakov SZŠ na Galaktickej ulici pod vedením žiakov konzervatória.
     Akcia sa uskutočnila v priestoroch SCVČ. Zorganizovala si ju SZŠ Galaktická v Košiciach.

     Vystúpenie prebiehalo v rytmickom tempe začínajúcich umelcov. Predviedli sa v speve, ľudovom tanci, spoločenskom tanci.

     Deťom sa vystúpene veľmi páčilo a pri jednotlivých výstupoch boli nápomocný.
     Dúfame, že si deti odniesli len tie najkrajšie zážitky.

     Všetkým účinkujúcim a zúčastneným ďakujeme!
      
      
    • Výchovný koncert

      
     Dátum: 2011-11-07
     7.11.2011 sa uskutočnil výchovný koncert zameraný na spoznávanie zaujímavých hudobných nástrojov ...

      

     V pondelok 07.11.2011, v dopoludňajších hodinách sa uskutočnil výchovný koncert pre žiakov SOG na Galaktickej ulici pod vedením Mgr. Hrubovčáka.
     Akcia sa uskutočnila v priestoroch SCVČ.

     Koncert bol zameraný na spoznávanie nových a zaujímavých hudobných nástrojov.
     Žiaci si zaspievali a mali možnosť zahrať si na hudobných nástrojoch.

     Dúfame, že sa žiaci niečo nové naučili a odniesli si len tie najkrajšie zážitky.

     Všetkým účinkujúcim a zúčastneným ďakujeme!
      
      
    • Originálne zvieratko z prírodnín

      
     Dátum: 2011-10-21
     Vyhodnotenie súťaže ,,Originálne zvieratko z prírodnín"

      

     V mesiacoch september a október prebiehala súťaž ,,Originálne zvieratko z prírodnín".

     Do súťaže sa zapojil Výtvarný krúžok zo ZŠ Gemerská pod vedením PaedDr. Ľudmily Bobáľovej, Z každého rožku trošku zo ZŠ Bukoveckej pod vedením Mgr. Dagmary Obšatníkovej a Šikovnice zo SZŠ Dneperskej pod vedením Mgr. Evy Gedeonovej.

     Prvé miesto obsadil krúžok Z každého rožku trošku,
     druhé miesto si vyslúžil krúžok Šikovnice a tretia priečka patrí Výtvarnému krúžku.

     Výhercom srdečne gratulujeme!
      
      
      
      
    • MMM - Mini maratón

      
       Dátum: 2011-10-02
     Dňa 2.10.2011 sa konal Minimaratón v ramci MMM, ktorej sa zúčastnili žiaci zo ZS Bukovecká ...

       Dňa 2.10.2011 sa žiaci zo ZŠ Bukovecká zúčastnili MINIMARATÓNU v rámci MMM.

     Všetci žiaci štartovali a prebehli trať bez problémov. Bežci prejavili radosť a nadšenie z preteku a prisľúbili účasť i budúcom ročníku MMM.

     Povzbudiť ich prišli spolužiaci aj rodina.

    • Letný tábor Zákopčie

      
     Dátum: 2011-07-10
     SCVČ aj cez tieto letné prázdniny usporiadalo pre naše ratolesti leto plné zábavy, hier a výletov formou letného tábora v prostredí Kysúc ...
     SCVČ počas letných prázdnin zorganizovalo týždenný letný tábor, ktorý sa konal v príjemnom prostredí Kysúc v hoteli Severka. Hotel obklopovala malebná príroda a cítili sme sa v ňom veľmi príjemne. Deti tu mali možnosť vyblázniť sa v bazéne, využívať športoviská – futbalové ihrisko, tenisový kurt, basketbalové ihrisko, pingpong.

     Nevyhli sme sa ani výletom a spoznávaniu nových zaujímavých miest.
     Naše prvé kroky viedli do dedinky Zákopčie, kde sme všade navôkol videli osady. Našim druhým výletom bola návšteva dedinky Ráková, kde sme navštívili družstvo, ktoré bolo plné zvierat a kde si deti mohli zajazdiť na koni. Bol to veľmi príjemný výlet spojený aj s ochutnávkou ovčieho syra a korbáčikov.
     Po výletoch, ktoré nás trošku vyčerpali sme si zorganizovali športový deň, kde deti mali možnosť získať ceny prostredníctvom súťaží.
     Tento športový deň sa zakončil večernou opekačkou.
     Po dni relaxu sme sa rozhodli navštíviť dedinku Stará Bystrica, v ktorej sa nachádza slovenský orloj, ktorý je jediný na Slovensku.
     V posledný deň nám počasie zorganizovalo izbovú idylku, keďže nám počasie neprialo a deň sme zakončili spoločenskými hrami, filmom a programom Izba baví izbu.
     Deti mali možnosť za pekné a nápadité vystúpenia získať zaujímavé ceny a na pamiatku si odniesli obrázky maľované farbami na sklo a SCVČ pre deti pripravilo výrobky z keramickej dielne - sloníky pre šťastie.

     Materiálne zabezpečenie a ceny boli zakúpené z dotácie mestskej časti Nad jazerom – Košice.

     Veríme, že deti si z tábora odniesli len tie najkrajšie zážitky a spomienky.
      

      

    • MDD MŠ Galaktická

      
     Dátum: 2011-06-13
     Aj naši najmenší oslávili Medzinárodný deň detí ...
     SCVČ poskytlo priestory pre Materskú školu Galaktická, aby mohli osláviť Medzinárodný deň detí :)

      

    • Kalendár prírody

      
     Dátum: 2011-06-06
     Vyhlásenie súťaže Kalendár prírody 2012 "Podmorský svet"

      

     Súťaž o najkrajší kalendár 2012 s témou "Podmorský svet" vyhral Výtvarný krúžok pod vedením PaedDr. Gabriely Kulhovej.

     Do súťaže sa zapojili kolektívy zo SZŠ Galaktická, Dneperská, a ZŠ Gemerská.

     Ďakujeme za veľmi krásne práce a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!
    • Deň matiek

      
     Dátum: 2011-05-13
     Deti navštevujúce krúžkové činnosti SCVČ pripravili pre svoje mamky krásny popoludňajší program ...

      

     Dňa 13.5. deti pripravili zábavné popoludnie (o 16h) pre svoje mamky, kde im prejavili svoju lásku, náklonnosť a zároveň vyjadrili svoje poďakovanie formou básní, pesničiek, tancom, či divadielka ...

     Program pre mamky sa ukončil rozdaním darčekov z keramickej dielne.
      
    • Gymnosúťaž

      
     Dátum: 2011-04-30
     Mladšie a staršie žiačky gymnastického krúžku sa zúčastnili súťaže v Spišskej Novej Vsi ...

      

     Dňa 30. apríla 2011 sa dve družstvá mladších a starších žiačiek z gymnastického krúžku zúčastnili Gymnosúťaže v Spišskej Novej Vsi.

     Na tejto súťaži dievčatá podali veľmi pekný výkon, no napriek tomu dievčatá bohužial nezískali žiadne medaile.


     V každom prípade mladým gymnastkám blahoželáme!
    • Symboly Veľkej noci

      
     Dátum: 2011-04-15
     Vyhodnotenie jarnej súťaže "symboly Veľkej noci"

      

     Do súťaže Symboly Veľkej noci sa zapojilo mnoho triednych kolektívov, ktoré vytvorili krásne výrobky - symboly, predstavujúce Veľkú noc.

     Výhercovia získali symbolické ceny a ostatných čaká sladká odmena.


     Všetkým zúčastneným ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu :)
      
      
    • Beseda so spisovateľkou Toňou Revajovou

      
     Dátum: 2011-04-14
     Knižnica pre mládež na Galaktickej ulici so spoluprácou SCVČ usporiadalo besedu so spisovateľkou pre deti a mládež Toňou Revajovou pre prvákov a druhákov navštevujúcich ZŠ Družicová...

      

     V spolupráci s Prešovskou knižnicou Slniečko a Súkromným centrom voľného času na Galaktickej ulici v Košiciach, ktoré prenajalo priestory sme usporiadali besedu pre 1. a 2. ročník ZŠ Družicová so spisovateľkou Toňou Revajovou.

     Spomínaná autorka píše prózu pre mladší školský vek, kde väčšinou opisuje vtipné príbehy blízke deťom.

     Beseda pojednávala o jej poslednej knihe „Denis a jeho sestry“, ktorá je vyzdvihovaná za svoju vtipnosť a pútavosť príbehu o jedináčikovi, ktorý je nešťastný z toho, že nemá sestru a tak svoju najlepšiu kamarátku predstavuje ako sestru. Jedného dňa si rodičia adoptujú dcéru a tak chlapec ,,dostane“ svoju vysnívanú „staršiu“ sestru.

     Beseda bola viac než úspešná. Ohlasy žiakov boli pozitívne, čo môžeme skonštatovať, tým, že sa zapájali aj pri rozprávkových hádankách a pani spisovateľke kládli množstvo otázok.
      
      
    • Beseda so spisovateľkou Ruženou Anďalovou

      
     Dátum: 2011-04-14
     Knižnica pre mládež na Galaktickej ulici so spoluprácou SCVČ usporiadalo besedu so spisovateľkou pre deti a mládež Ruženou Anďalovou pre tretiakov navštevujúcich ZŠ Družicová a štvrtákov navštevujúcich SZŠ Dneperská...
     V spolupráci s Prešovskou knižnicou Slniečko a Súkromným centrom voľného času na Galaktickej ulici v Košiciach, ktoré prenajalo priestory sme usporiadali besedu pre 3. a 4. ročník so spisovateľkou Ruženou Anďalovou.

     Pani spisovateľka je rodáčka z Trebišova a povolaním je dentistka.
     Práve toto jej povolanie ju inšpiruje v písaní pre deti a mládež. Autorkine diela sú písané vtipným žánrom a majú poučný a mravný charakter.

     Jej prvotinou sú ,,Prázdninové odreninky“, v ktorých deti nabáda k tomu, aby sa vyvarovali rôznym úrazom a nebezpečenstvám počas letných prázdnin. V tomto diele ponúka aj návod ako si pri spôsobenom úraze poradiť.
     Voľným pokračovaním je Freónové komando s ekologickou tematikou životného prostredia, v ktorom ponúka svoje rady a pripomienky – ako sa starať o životné prostredie.

     Aj táto beseda bola úspešná. Žiaci reagovali pozitívne, zapájali sa do debaty, pani spisovateľke kládli množstvo otázok. Najviac reagovali na test Prvej pomoci, čím si overili svoje získané vedomosti.

      
      

      

    • Deň tanca - festival detského neofolklórneho tanca 2011

      
     Dátum: 2011-03-23
     Dňa 23.3.2011 sa uskutočnila tanečná súťaž v Podtatranskom stredisku, reprezentovaná hip-hopovou skupinou pod vedením Bc. Gabiky Dedičovej...

      

     Dňa 23.3.2011 sa uskutočnila tanečná súťaž v Podtatranskom stredisku, v Dome kultúry Svit ,,Deň tanca 2011".
     Festival detského neofolklórneho tanca je vrcholnou nesúťažnou prehliadkou choreografickej tvorby kolektívou detského nefolklórneho tanca, realizovanou v divadelných podmienkach.
     Podmienkou tejto tanečnej exhibície bolo, že choreografia nesmela byť staršia ako dva roky a danú choreografiu nesmel už v minulosti reprezentovať.

     Na tomto nesúťažnom festivale sa predviedli dievčatá z tanečnej hip-hop skupiny pod vedením Bc. Gabiky Dedičovej, ktorým sa tanec vydaril a úspešne reprezentovali naše Súkromné centrum voľného času v Košiciach.

     Dievčatá na čele s trénerkou sa tejto súťaže zúčastnili po prvýkrát a odchádzali s dobrým dojmom a pozitívne naladené.
      
      
    • Literárna súťaž

      
       Dátum: 2011-03-01
     Súkromné centrum voľného času v mesiaci september vyhlásilo literárnu súťaž, „Môj obľúbený film - rozprávka“ Žiaci mali za úlohu opísať ich obľúbený film, či rozprávku a najvýstižnejšie zachytiť ich podstatu ...

       Súkromné centrum voľného času v mesiaci september vyhlásilo literárnu súťaž, „Môj obľúbený film - rozprávka“.
     Úlohou žiakov, bolo opísať ich obľúbený film, rozprávku a čo najvýstižnejšie zachytiť ich podstatu.

     Do súťaže sa zapojili 4 dievčatá a 3 chlapci zo SZŠ Dneperská 1, v Košiciach a to
     z Čitateľsko – dramatického krúžku, pod vedením Mgr. Beáty Vávrovej.

     Deti opisovali animované rozprávky a rozprávkové knihy, v ktorých reálne zachytili podstatu opisovaných príbehov.
     Príbehy pojednávali o Dievčatku so zápalkami, Garfieldovi, Krajine dobrých skutkov, Sammyho nebezpečnej výprave a V dedinke šmolkov.

     Príbehov bolo dosť a my sme sa rozhodli prvenstvo udeliť Natálii Čollákovej za opis animovanej rozprávky V dedinke šmolkov, ktorej príbeh zobrazoval nepriateľa šmolkov, Gargamela a čarovné vajce.
     Natálii srdečne blahoželáme!

     Všetkým zúčastnením ďakujeme a prajeme veľa tvorivosťi a fantázie pri písaní nových príbehov.

    • Vyhodnotenie súťaže Hrady a zámky Slovenska

      
     Dátum: 2011-03-01
     Vyhodnotenie súťaže "Hrady a zámky Slovenska"

      

     V mesiaci január sme vyhlásili súťaž o vytvorení prezentácie na tému "Hrady a zámky Slovenska".

     Do súťaže sa zapojilo 9 žiakov, ktorí vytvorili zaujímavé prezentácie.
     Ocenili sme troch žiakov vecnými cenami :

     1.miesto Lenka Sedláková
     2.miesto Jozef Mikloš
     3.miesto Patrik Harakaly

     Všetkým žiakom ďakujeme za prejavený záujem a pútavé prezentácie!
    • Gaštanko

      
     Dátum: 2010-10-27
     Vyhodnotenie jesennej súťaže Gaštanko ...
     V mesiacoch september a október prebiehala jesenná súťaž "Gaštanko".

     Do tejto súťaže sa zapojili záujmové útvary Šikulky a Šikovné ruky zo SZŠ Dneperská.
     Obidve družstvá vytvorili nápadité výtvory, ale výherca musel byť len jeden.

     Hlavnú cenu si prevzal záujmový útvar Šikulky pod vedením Mgr. Kataríny Burákovej.

     Blahoželáme!