• OZNAM

     • Oznamujeme Vám, že činnosť záujmových útvarov v SCVČ bude obnovená od 10. 05. 2021.

       

                                        

                                                                            Mgr. LENGEROVÁ Iveta

                                                                                                              Riaditeľka SCVČ v poverení