• Vyhodnotenie- prezentácia v Power Pointe 2019

     • V mesiaci jún sa uskutočnila súťaž v Power Pointe. Úlohou bolo vytvorenie prezentácie na tému: Domáce a Lesné zvieratká. Do súťaže sa zapojilo 8 detí zo SZŠ Dneperskej v Košiciach. Výhercom Blahoželáme a všetkým zúčastnením Ďakujeme! 

     • Turnaj prehadzovaná a vybíjaná 2019

     • Dňa 28.05 2019 a 03.06.2019 sa v SZŠ Dneperskej uskotočnili turnaje v Prehadzovanej a Vybíjanej pre deti navštevujúce krúžky. Turnajov sa zúčastnilo 38 detí. Uskutočnili sa s podporou MČ-Nad Jazerom. Ďakujeme!

     • Talent Show Jazera 2019

     • Dňa 12.4.2019 sa dievčatá zo Scénických tancov zúčastnili súťaže Talent Show Jazera 2019. Svojim výkonom presvedčili a umiestnili sa na 1.mieste. Blahoželáme!